Stimate partener,

Acest document cuprinde o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră. În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizam informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și despre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin acest formular vă solicităm să vă exprimați consimțământul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile specificate aici. Vă rugăm să completați acest formular doar dacă sunteți de acord să ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici.

Generalități

Societatea DATELIGENS SYSTEMS SRL cu sediul social în Strada Visarion I.C. Nr. 26, București 010424 România, înregistrată la Oficiul Registrul Comertului sub J40/4196/26.03.2020, Cod Unic de Înregistrare 42430933 reprezentată de Philippe Volto (contact@dateligens.com), (denumită în continuare “Societatea”), în calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”), vă informează cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

De asemenea, Societatea DATELIGENS SYSTEMS SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii afiliate sau cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile specificate aici.

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularului și în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, vor fi procesate în scopul comunicării dintre noi și dvs., prelucrarea ofertei personalizate, încheierea și executarea contractului cu acești clienti.

Datele personale care sunt colectate prin formular și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. În scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice.

În acest sens, menționăm că Societatea iși urmăreste interesele legitime în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite și a relației cu clienții proprii, care reprezintă premisele pentru atingerea indicatorilor de performanță în afaceri. Datele colectate și stocate ajută Societatea să afle mai multe despre interesele și nevoile dvs.

Toate datele dvs. personale colectate prin formular și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de Societate și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poștă și vizite personale. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat cosnimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin Email, SMS, telefon sau fax.

Furnizarea de date și durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului:

Numele tău;
Adresa de Email;
Telefon.

Restul datelor colectate în cadrul formularului sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6, paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Dacă este necesar pentru realizarea scopurilor specificate aici, datele dumneavoastră pot fi transmise și unor furnizori de servicii localizați în afara Spațiului Economic European și prin urmare în afara ariei de aplicabilitate a Regulamentului EU 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Astfel de transferuri vor fi efectuate, doar pentru scopurile specificate în acest formular, însă posibil în lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate. În situațiile în care este posibil, vor fi solicitate furnizorilor de servicii localizați în afara Spațiului Economic European și angajamente de păstrare a confidențialității și protecție a datelor, dar fără a exista vreo certitudine cu privire la însușirea acestor angajamente de către aceștia.

Vă rugăm să aveți în vedere că, prin acceptarea acestui consimțământ, vă exprimați și acordul expres cu privire la transmiterea și prelucrarea datelor dumneavoastră înafara Spațiului Economic European, în condițiile specificate în acest formular.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.

Vă puteți retrage consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră indicată în acest formular, fie la adresa de Email contact@dateligens.com, cu subiectul „Retragere acord GDPR”, menționând datele dvs. de identificare.

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Am citit și am înțeles informațiile furnizate în acest formular și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele așa cum se specifică în acesta.

Dacă sunteți de acord cu furnizarea informațiilor solicitate și prelucrarea acestora conform celor specificate în acest formular, vă rugăm să completați rubricile din formularul aflat la adresa: https://dateligens.com/